Veterinærforeningen har sendt inn sitt høringsinnspill til veileder til forskrift om rekvirering og
utlevering av legemidler fra apotek.

Lenke til hele høringsuttalelsen. (PDF, 60KB)