Veterinærforeningen har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets innhenting av synspunkter på kategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Lenke til Veterinærforeningens innspill. (PDF, 122KB)