Veterinærforeningen har sendt inn skriftlig innspill til naturrisikoutvalget som ble oppnevn i juni 2022 med oppdrag om å beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Lenke til Veterinærforeningens innspill. (PDF, 73KB)