Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) har sendt inn nye innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd. PVF ønsker med dette å supplere tidligere innspill fra  Veterinærforeningen, med fokus på tiltak for å sikre god dyrevelferd i husdyrproduksjonen. Tilgang til veterinærhjelp er en absolutt forutsetning for å oppnå god dyrehelse og dyrevelferd. Uten tilgang på veterinærtjenester kan man ikke ha husdyrproduksjon i hele landet. PVF mener derfor at den nye dyrevelferdsmeldingen må omhandle konkrete tiltak for å sikre tilgang til veterinærtjenester i framtida.

Lenke til høringsinspillet (PDF, 137KB)