Veterinærforeningen og Akvaveterinærenes forening (AVF) har sendt inn nye innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd for akvatiske dyr. I dette høringsinnspillet løftes de viktigste områdene som vi mener må utbedres for å sikre bedre velferd for akvatiske dyr. Overordnet er bedre fiskevelferd helt essensielt for våre medlemmer, og mulighet for vekst i akvakulturnæringen bør være direkte knyttet til god velferd.

Lenke til innspill til ny dyrevelferdsmelding for akvatiske dyr. (PDF, 222KB)