Oppdatert 16.03. 2020, kl. 11:30

Stortinget har besluttet å gi full lønn for permitterte i 20 dager.