Oppdatert 15.12. 2021, kl. 11.15
Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet at veterinærer som jobber med husdyr (inkl. hest), fiskeri og havbruk nå regnes som samfunnskritiske og dermed vil få tilbud om barnehage/skole for sine barn. Såfremt det ikke er en annen forelder og/eller omsorgsperson som kan ivareta barnepassen.

Du kan lese hele beslutningen her

NHO Mat og drikke og Veterinærforeningen ønsket avklaring på hvorvidt smådyrklinikker, eventuelt deler av deres virksomhet som akuttmottak, kan betraktes som en samfunnskritisk funksjon.

Svar fra Landbruks- og matdepartementet:

Aktiviteten ved smådyrklinikker, dvs. veterinærbehandling av ikke-matproduserende dyr, er ikke definert som en samfunnskritisk funksjon.

Vi har ikke fått dokumentert at dyreeiere, verken til matproduserende dyr eller til hunder og katter m.v., ikke får dekket sitt behov for veterinærhjelp.

Situasjonen per i dag tilsier etter vår vurdering ikke et behov for å definere veterinær smådyrpraksis som en samfunnskritisk funksjon.

Du kan lese hele svaret her (PDF, 372KB)

Lenke til brev sendt til Landbruks- og matdepartementet og til Helse- og omsorgsdeparetementet (PDF, 61KB) om at veterinærer i klinisk praksis må være samfunnskrititsk personell.