Oppdatert 23.03. 2021
Folkehelseinstituttet skriver i sitt skriv til smittevernleger/kommuneleger 19. mars følgende når det gjelder vaksinering av annet samfunnskritisk personell:

Vaksinering av annet personell enn helsepersonell


Det er så langt ikke anledning til å vaksinere annet personell eller andre yrkesgrupper enn helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som oppfyller prioriteringskriteriene nevnt over. Den gjeldende prioriteringen omfatter eldre og personer med visse underliggende sykdommer, samt essensielt helsepersonell (se over).


Personer i andre samfunnskritiske yrker er ikke prioritert for vaksinasjon nå. Hvis det er personer i andre samfunnskritiske yrker som utøver helsearbeid med pasientkontakt, og i den rollen er kritisk vanskelig å erstatte, kan de prioriteres selv om de ikke er ansatt som helsepersonell. Dette gjelder for eksempel ansatte i brann og redningsetaten som fungerer som kommunens «first responders» ved akutt sykdom og personskade. Dette skal tolkes strengt og ikke brukes på alt personell som kan tenkes å bistå ved ulykker.

Lenke til hele skrivet (PDF, 174KB)