Mattilsynet meddeler spesialiststatus for en periode av fem år. Ved slutten av perioden kan det søkes om fornyet godkjenning. Dersom kravene til fornyet godkjenning tilfredsstilles, vil Mattilsynet kunne gi ny godkjenning i fem år etter anbefaling fra Veterinærforeningens hovedutvalg for spesialisering.

For spesialister med godkjenning før 1. januar 2017 benyttes gamle krav til fornyet godkjenning. Disse spesialistene informeres om det nye regelverket og oppfordres til å forholde seg til det så langt det er hensiktsmessig. For spesialister med godkjenning etter 1. januar 2017 gjelder nye krav til fornyet godkjenning vedtatt 1. januar 2017

Søknaden med vedlegg sendes via lenke til spesialist@vetnett.no

Gamle krav til fornyet godkjenning fremgår av søknadsskjema og lyder som følger:

Varighet av spesialiststatus
Spesialiststatus meddeles for fem år om gangen. Ved fornying må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år gjennom praksis, kvalifiserende kurs (minimum 15 dager) og publisering av fagartikler eller annet informasjonsstoff av god kvalitet.

Nye krav til fornyet godkjenning (gjeldende for de som er godkjent etter 1. januar 2017)

Varighet av spesialiststatus
Spesialiststatus meddeles for fem år om gangen. Ved fornying må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år (minimum60% av tiden), og faglig aktivitet må dokumenteres i henhold til bestemmelser nedfelt under hver enkelt spesialitet.

Fagutvalgene behandler søknad om fornying av spesialiststatus og meddeler kandidaten resultatet sammen med informasjon om klageadgang.
Fagutvalgene kan, etter søknad, fravike dette kravet ved permisjoner i forbindelse med svangerskap og barselpermisjon.

Gebyr for behandling av søknad om fornyet godkjenning:

Medlem:                   2100 kr
Ikke-medlem:           3000 kr