Mattilsynet meddeler spesialiststatus for en periode av fem år. Ved slutten av perioden kan det søkes om fornyet godkjenning. Dersom kravene til fornyet godkjenning tilfredsstilles, vil Mattilsynet kunne gi ny godkjenning i fem år etter anbefaling fra Veterinærforeningens hovedutvalg for spesialisering.

Søknaden med vedlegg sendes via lenke til spesialist@vetnett.no

Krav til fornyet godkjenning:

Varighet av spesialiststatus
Spesialiststatus meddeles for fem år om gangen. Ved fornying må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år (minimum60% av tiden), og faglig aktivitet må dokumenteres i henhold til bestemmelser nedfelt under hver enkelt spesialitet.

Fagutvalgene behandler søknad om fornying av spesialiststatus og meddeler kandidaten resultatet sammen med informasjon om klageadgang.
Fagutvalgene kan, etter søknad, fravike dette kravet ved permisjoner i forbindelse med svangerskap og barselpermisjon.

Gebyr for behandling av søknad om fornyet godkjenning:

Lenke til side med de til enhver tid gjeldende gebyrer