DNVs hovedutvalg for spesialisering har utarbeidet retningslinjer for godkjenning av kurs i spesialistutdanningen. Kursholdere som ønsker å få forhåndsgodkjent kurs til spesialistutdanningen kan søke på vedlagt skjema.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til Den norske veterinærforenings kursavdeling, fortrinnsvis per e-post: kurs@vetnett.no og merkes "Søknad om godkjenning av kurs"

Retningslinjer for godkjente kurs (PDF, 75KB)
Søknad om godkjenning av kurs til spesialistutdanningen (DOC, 46KB)

Prisinformasjon
Det beregnes et behandlingsgebyr på 4000 kroner per søknad, som må være betalt før eventuell godkjenning meddeles.

Følgende rabattordninger gjelder:

  • Tre første søknader om godkjenning av kurs fra samme fakturamottaker i et kalenderår – full pris på hver søknad
  • Ved søknad om fire – åtte godkjenninger fra samme fakturamottaker i et kalenderår – 20 % rabatt på hver søknad utover de tre første.
  • Ved søknad om godkjenning av mer enn åtte kurs fra samme fakturamottaker i et kalenderår – 20 % rabatt på hver søknad mellom fire – åtte og 30 % rabatt på alle søknader over 8.

Hvis alle søknader for et kalenderår leveres samtidig innrømmes ytterligere 10 % samlerabatt på det totale beløpet. (Eventuelt ytterligere søknader i samme kalenderår gis det da ikke rabatt på)