Den norske veterinærforening mener:

  • Norsk lov forutsetter at alt salg av legemidler til dyr i utgangspunktet skal skje fra apotek. Veterinærer har anledning til å levere ut mindre mengder medisiner til dyreeier for oppfølgende behandling inntil medisiner kan skaffes fra apotek. All medisinbruk journalføres.
  • Veterinæren iverksetter behandling av dyr eller utsteder resept bare etter å ha undersøkt dyret selv eller på annen måte ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om dyret.
  • Utleverte medisiner skal merkes og rapporteres i henhold til gjeldende regelverk.
  • Veterinærene skal gjennom sin forskrivningspraksis medvirke til et etisk og miljømessig godt dyrehold som ivaretar hensynet til god dyre- og folkehelse.
  • Ved forebyggende behandling (f.eks. parasittbehandling) bør det ligge en plan til grunn for behandlingen.
Bakgrunn

Veterinærer blir jevnlig kontaktet av dyreeiere som ønsker å få reseptpliktige midler til dyr, også i tilfeller der veterinæren ikke har nok kjennskap til dyrets nåværende tilstand. Dette kan føre til feilbehandling og unødig bruk av legemidler.

Lenke til faglig norm om forskrivning og utlevering av legemidler fra veterinær (PDF, 100KB)

Revidert, august 2019