Tannstein er vanlig forekommende hos hunder og katter og tannrens utføres derfor daglig på de fleste klinikker. 

Tannrens skal innebære en god klinisk undersøkelse av munnhule og tenner med påfølgende grundig rensing og polering av tennene.  Det viktigste området å rense er under tannkjøttkanten og i dette området er vevet sart og skades lett.  

Fjerning av tannstein på våken hund hvor man skraper på tannens synlige overflate (kronen) har liten effekt og skaper et falskt bilde at tennene er renere enn de er. På våkent dyr er det umulig å få en tilfredstillende undersøkelse av munnhule og tennene og det er fare for skade på dyret med skarpe instrumenter. Fjerning av tannstein på våken hund anses ikke som god praksis.

Som del av tannundersøkelse og tannrens anbefales det røntgenbilder av alle tenner for å kunne identifisere patologi på tenner som man ikke vil kunne oppdage makroskopisk, eller som kan ligge under tannkjøttet og derfor ikke er mulig å oppdage uten røntgen.

For en tilfredsstillende fullstendig dental undersøkelse av munnhule må pasienten ligge i narkose. 

Ved narkose menes generell anestesi*, som er definert som en tilstand av reversibel, medikamentindusert dyp bevisstløshet. Alfa-2 agonist + opioid gir ikke dyp nok bevisstløshet til å kunne kalles generell anestesi.

Ved generell anestesi har ikke pasienten evnen til å beskytte sine egne luftveier, og vil derfor lett kunne aspirere innhold fra munnhule til luftveier. Ved tannundersøkelser vil det være væske og bakterieholdig materiale i munnhulen som tilsier at aspirasjonsfaren er større enn ved andre prosedyrer. 

Man skal alltid intubere pasienten ved tannundersøkelser. Dersom man ikke har mulighet eller utstyr på klinikken til å koble pasienten opp på oksygen/anestesiapparat eller ventilator anbefales det likevel å intubere, samt pakke svelget for å unngå aspirasjon og sikre frie luftveier.

Tannrens og anestesi skal utføres av personell med kompetanse på området.  Ved høyriskopasienter (f.eks bracycephale, hjertesyke pasienter) må personalet ha kompetanse til å ivareta disse under narkose og tannrens, eller henvise til annen egnet klinikk for utførelses av prosedyren. 

Risikovurderinger av hver enkelt pasient må gjøres av behandlende veterinær. 

Ved tannbehandlinger er følgende anbefalt;

  • Pasienten skal være i narkose. 
  • Pasienten skal være intubert for å sikre åpne og frie luftveier og kobles opp til anestesiapparat dersom man har dette på klinikken. 
  • Tannrens uten sedasjon og narkose anses ikke som god praksis.
  • Adekvat analgesi må være ivaretatt 

*Generell anestesi defineres ved at man skal kunne påføre dyret stimuli som ville vært sterkt smertefulle i våken tilstand uten at det blir bevisst igjen.

Lenke til faglig norm om munnhuleundersøkelse med tannrens i narkose (PDF, 97KB)

18.10. 2022