Ingen dyr skal lide for sitt utseende eller sine gener. Derfor har Veterinærforeningen tatt et etisk standpunkt om at vi kun fremmer avl som gir sunne avkom. Vi er imot systematisk avl av hunde- og katteraser som ikke tar hensyn til dyrets helseutfordringer og arvelige sykdommer. 

Den norske veterinærforening mener:

 • Ingen dyr skal lide for sitt utseende. 
 • Vi oppfordrer derfor kun til avlsarbeid som fremmer god helse og funksjonalitet.
 • Alle avlsdyr skal kunne parre seg og føde naturlig. 
   
 • I tråd med dyrevelferdsloven utføres bare keisersnitt som følge av fødselsvansker.  Dyr man tror ikke kan føde naturlig, skal ikke parres.
 • Vi anbefaler ikke kjøp eller avl på hunder eller katter som lider for sitt utseende. 
   
 • Vi bruker ikke dyr med et utseende knyttet til økt risiko for sykdom i reklame, og oppmuntrer andre til å følge vårt eksempel. 
 • Alle dyr av alle raser skal føle seg velkommen hos veterinær. Alle som kommer til oss skal få god behandling og faglig hjelp og veiledning, uavhengig av sykdom eller plager. 

  Den norske veterinærforening arbeider for en bevisstgjøring om lovverket og en tydeligere håndheving, som effektivt stopper usunn avl. 

  Veterinærforeningen har samarbeidet med NMBU Veterinærhøgskolen om dette standpunktet som begge stiller seg bak.

Lenke til etisk standpunkt om sunn avl på hund og katt (PDF, 118KB)

2023