• Fastmonterte innretninger som påfører dyr ubehag ved utføring av normal atferd bør være forbudt.
  • Så lenge kutrener er tillatt har brukeren plikt til å følge regelverket. Tilsynsmyndigheten bør ved tilsyn ha spesielt fokus på etterlevelse av regelverket

Bakgrunn: Kutrener er en innretning av strømførende bøyler plassert over ryggen til kua i båsfjøs. Når kua bøyer ryggen for å gjøre fra seg, er hensikten at hun skal ta et skritt tilbake for å unngå strøm, og plassere avføringa bak båskanten.

Regelverket omhandler plassering av kutrener i forhold til kua, og når den ikke skal brukes

Lenke til standpunkt om bruk av kutrener i båsfjøs (PDF, 104KB)

Revidert, september 2018