• Mange hunder er plaget med redsel og angst på nyttårsaften og ved transport med fly eller bil. Det finnes flere typer medikamenter på markedet som foreskrives av veterinær til bruk under disse omstendighetene, men med forskjellige virkningsmåter.
 • På nyttårsaften er det mange hunder som får beroligende midler for å hjelpe dem gjennom den skremmende opplevelsen av bråk fra fyrverkeri.
 • Det er viktig at medikamentene som gis er angstdempende og ikke først og fremst beroligende.
  • Grunnen til dette er at ved å gi medikamenter som gir en beroligende effekt så demper man ikke hundens frykt eller evne til å høre det som skremmer, men man demper hundens evne til å reagere og avreagere på det som skremmer. Hunden ligger tilsynelatende rolig men opplever en like fryktfull tilstand som om den var helt våken.
  • Dette kan i verste fall gjøre at hunden blir mer engstelig for hver gang den opplever dette.
 • Ved å gi medikamenter som virker angstdempende minsker man nettopp den frykten hunden har for det den hører og opplever og gjør den i bedre stand til å reagere og avreagere på en sunn måte. – Over tid vil man også kunne få en naturlig demping av frykten.
  • En vanlig bivirkning av angstdempende medikamenter er sedasjon / døsighet som kan være ønskelig nettopp på nyttårsaften.
 • Den beste effekten får man hvis man kombinerer angstdempende medikamenter med bruk av feromonpreparater som DAP (Dog Appeasing Pheromone).
  • DAP finnes både som spray, diffuser og halsbånd.
  • Det finnes i tillegg treningsprogrammer (CDer – ”Sound scary”) som kan hjelpe i å trene bort frykten.
 • Samme prinsipper gjelder for redsel ved transport i bil eller fly eller andre anledninger hvor hundens redsel ønskes dempet eller hvor redselen forårsaker uønsket adferd.

Lenke til standpunkt om bruk av medikamenter på redde hunder (PDF, 135KB)

Revidert 2017