Bakgrunn

Id-merking gjør det mulig å identifisere individet sikkert ved avl, utstillinger, konkurranser og grensepasseringer. Det er et viktig tiltak for å begrense antall bortkomne hunder og forvillede katter og bidrar til forbedret dyrevelferd. Id-merking av reptiler er nødvendig for sikker identifikasjon av lovlige arter. Sikker identitetskontroll ved grensepasseringer er et sentralt ledd i å forhindre uønsket innførsel av dyr og sykdommer til landet.

Den norske veterinærforening mener:

Alle hunder, katter og reptiler bør være ID-merket og dette må være lovregulert.

Lenke til standpunkt om identitetsmerking av dyr (PDF, 100KB)

Revidert, august 2019