Bakgrunn:

  • Flere og flere nordmenn adopterer og importerer hunder fra utlandet. Mange av disse er gatehunder eller oppdrettede hunder som utgis for å være gatehunder.
  • Svenske tilsyn har avslørt at hunder oppdrettes i utlandet for å opprettholde et tilbud av hunder som kan utgis for å være gatehunder.
  • Veterinærinstituttet sjekket i 2012 hunder importert fra Øst-Europa for smitte. Flere av disse hundene hadde ikke beskyttelse mot rabies selv om de hadde attest på at de var vaksinert. Dette tyder på at de egentlig ikke var vaksinert og på svindel med rabiesattestasjonen. Det ble i tillegg oppdaget mangelfull behandling mot revens dvergbendelorm. Både rabies og revens dvergbendelorm kan smitte mennesker og medføre alvorlig, uhelbredelig sykdom og død.

Den norske veterinærforening mener:

  • Import av gatehunder og hunder som utgis for å være gatehunder til Norge fører til samtidig import av alvorlig, uhelbredelig og dødelig smitte for både mennesker og dyr.
  • Oppdrett av hunder med tanke på å fremstille disse som gatehunder er kynisk svindel i vinnings hensikt. 
  • Alle må slutte å importere gatehunder og hunder som utgis for å være gatehunder til Norge.
  • Alle må la være å kjøpe eller adoptere gatehunder og hunder som utgis for å være gatehunder, også når de etter innførsel frambys for salg eller adopsjon i Norge.
  • Gatehunder kan hjelpes mer effektivt i landet de kommer fra ved økonomisk støtte til lokale dyrevernorganisasjoner.

Lenke til standpunkt om import av gatehunder (PDF, 114KB)

2016