Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven.

Lenke til høringsuttalelsen (PDF, 159KB)