Veterinærforeningen har sammen med Akvaveterinærenes forening (AVF), som er en faglig særforening underlagt Veterinærforeningen, utarbeidet høringssvar til forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 111KB)