Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til utkast til strategi for forskerrekruttering.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 168KB)