Medlemskontingenten er Veterinærforeningens absolutt viktigste inntektskilde og er nødvendig for at foreningen skal kunne yte best mulig service til alle sine medlemmer. Beløpet du betaler som medlem i Veterinærforeningen inkluderer også medlemskap i en lokalforening, samt abonnement på Norsk veterinærtidsskrift. 

I fakturering av medlemskontingenten er tidsskriftabonnementet skilt ut slik at selvstendig næringsdrivende kan trekke fra dette regnskapet sitt i forbindelse med skatteoppgjør. Vi presiserer at dette ikke betyr at en kan reservere seg mot abonnement for å redusere kontingenten.