Medlemskontingenten er Veterinærforeningens absolutt viktigste inntektskilde og er nødvendig for at foreningen skal kunne yte best mulig service til alle sine medlemmer. Beløpet du betaler som medlem i Veterinærforeningen inkluderer også medlemskap i en lokalforening, samt abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.