Utmelding fra særforeninger effektueres når vi mottar melding om dette.

Utmelding fra Veterinærforeningen kan skyldes mange årsaker, og som oftest er det gode grunner til at du som medlem vurderer dette.

Vårt ønske og vårt mål, er å kunne gi et best mulig tilbud til alle medlemmene, samt at flest mulig (og helst alle veterinærer) skal ønske å være medlem, for da kan vi gi best mulig tilbud til alle.

Dersom det er noe du skulle ønske vi hadde gjort annerledes, eller tatt tak i, gi oss gjerne en mulighet til å gjøre dette før du eventuelt melder deg ut. Kontakt oss via lenke til e-postadresse: dnv@vetnett.no eller ring via lenke til telefonnummer: 22 99 46 00 og fortell hvorfor du vurderer å melde deg ut. Det kan hende at akkurat dette er noe vi arbeider med, eller at informasjon om dette ikke har kommet til alle medlemmene. Vi vil uansett prøve å gjøre noe med det dersom vi kan.

Takk for at du er medlem. Det betyr mye for oss.