Kan betale og få tilsendt ett eksemplar (i stedet for to) av Norsk veterinærtidsskrift.
Administrasjonen/sekretariatet må i så fall få beskjed.