Kontingentsatser for 2023
Pr. år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid med årsinntekt høyere enn
kr. 400 000,- ved siste likning
8 520,-
Studentmedlemskap
Gjelder i studieperioden frem til du er ferdig utdannet veterinær
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
990,-
Førsteårsmedlemskap
Betaler kontingent som for studenter i ca. 12 måneder
etter autorisasjon. I tillegg kommer
abonnement på Norsk veterinærtidsskrift (1 670,-)
 2 670,-
Pensjonistmedlemskap
Medlemmer som har gått av med pensjon
Endres automatisk til pensjonist etter fylte 70 år
eller ved beskjed fra medlemmet innen den tid
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
1 635,-
Redusert medlemskontingent  
Medlemmer bosatt i Norge med inntekt lavere enn
kr. 400 000,- ved siste likning, kan etter søknad,
gis kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet på
Norsk veterinærtidsskrift). Reduksjon innvilges for ett år av gangen. 
Frist for å søke for inneværenede år er 31.05. 
3 615,-
Fødselspermisjon
Medlemmer som er i/skal i fødselspermisjon kan etter søknad,
få redusert kontingent med inntil 75 prosent inntil to halvårlige
terminer. Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift er unntatt fra ordningen.
Medlemmer opprettholder dermed alle fordeler under permisjonen.
3 615,-
Utdanningsstillinger
Medlemskontingent for personer ansatt i stilling som stipendiat,
spesialistkandidat (diplomatutdanning) og intern i Norge gis
kontingentreduksjon (gjelder ikke abonnementet
på Norsk veterinærtidsskrift).
3 615,-