Kontingentsatser for 2024
Pr. år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid med årsinntekt høyere enn
kr. 460 000,- ved siste likning
8 520,-
Studentmedlemskap
Gjelder i studieperioden frem til du er ferdig utdannet veterinær
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
990,-
Førsteårsmedlemskap
Betaler kontingent som for studenter i ca. 12 måneder
etter autorisasjon. I tillegg kommer
abonnement på Norsk veterinærtidsskrift (1 680,-)
 2 670,-
Pensjonistmedlemskap
Medlemmer som har gått av med pensjon
Endres automatisk til pensjonist etter fylte 70 år
eller ved beskjed fra medlemmet innen den tid
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
1 635,-
Redusert medlemskontingent  
Medlemmer bosatt i Norge med inntekt lavere enn
kr. 460 000,- ved siste likning, kan etter søknad,
gis kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet
på Norsk veterinærtidsskrift). Reduksjon innvilges for ett år
av gangen. 
Frist for å søke for inneværenede år er 31.05. 
Lenke til søknadsskjema (XLSX, 31KB)
 
3 615,-
Fødselspermisjon
Medlemmer som er i/skal i fødselspermisjon kan etter søknad,
få redusert kontingent med inntil 75 prosent inntil to halvårlige
terminer. Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift er unntatt fra ordningen.
Medlemmer opprettholder dermed alle fordeler under permisjonen.
Lenke til søknadsskjema (XLSX, 31KB)
3 615,-
Utdanningsstillinger
Medlemskontingent for personer ansatt i stilling som stipendiat,
spesialistkandidat (diplomatutdanning) og intern i Norge gis
kontingentreduksjon (gjelder ikke abonnementet
på Norsk veterinærtidsskrift).
3 615,-
Lokalforeningsmedlemskap
Medlemskap i Lokalforening er obligatorisk for ordinære medlemmer,
førsteårsmedlemmer og pensjonistmedlemmer.
Lokalforeningsmedlemskap koster 150,- kroner per halvår.
300,-