Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i Den norske veterinærforening inntre etter tre måneder.

Flytter du fra Norge til et annet nordisk land, anbefaler Veterinærforeningen å melde seg inn i dette lands veterinærforening.

Hvis du ønsker det, kan du beholde medlemskapet i Den norske veterinærforening, uten å betale kontingent. Det eneste du må betale for er abonnementet på Norsk veterinærtidsskrift som er obligatorisk for medlemmer. Et abonnement på Norsk veterinærtidsskrift koster i 2023 kroner 1 680,-.

Du fortsetter som medlem i Den norske veterinærforening uten å betale kontingent så snart vi har mottatt bekreftelse på innmelding i en annen nordisk veterinærforening.