Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr. 3 850 i skattepliktig inntekt. Fra skattemeldingen for 2022 økes fagforeningsfradraget til kr. 5 800. Lenke til skatteetatens sider for foreningsfradrag. 

Veterinærforeningen innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg.