Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr. 7 700,-. 
Fra skattemeldingen for 2024 økes fagforeningsfradraget til kr. 8 000,-. 
Lenke til skatteetatens sider for foreningsfradrag. 

Veterinærforeningen innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg.