Skjema for innmelding som nytt medlem er sendt inn