DNVs hovedutvalg for spesialisering oppnevnes av DNVs sentralstyre for en periode på tre år av gangen. Medlemmene i hovedutvalget leder de fem fagutvalgene, som vurderer spesialistkandidatenes dokumenterte kompetanse og de krav som stilles til gjennomføringen av utdanningen.

I perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020 er medlemmene av utvalgene som følger:

Hovedutvalget
Olav Ulleren (leder)
Bjarne Bjørshol (til 30.juni 2019)
Hege Hellberg (fra 01.juli 2019)
Mette Hansson
Lisbet Holtet
Sindre Thörn Nelson
Ingveig Hilde Olberg

Fagutvalg produksjonsdyr
Sindre Thörn Nelson (leder)
Regina Emmi Ruth Bock
Snorre Stuen

Fagutvalg hest
Mette Hansson (leder)
Charlotte Erichsen Elvebakk
Sigurður Freyr Sigurðsson

Fagutvalg smådyr
Lisbet Holtet (leder)
Inge Vogt Engeland
Kristin Marie Valand Herstad (til juni 2021)
Vibeke Fosse
Vibeke Rootwelt (fra juni 2021)

Fagutvalg akvakultur (fiskesykdommer)
Hege Hellberg (leder fra 01. juli 2019)
Bjarne Bjørshol (leder til 30. juni 2019)
Alf Lars Seljenes Dalum

Fagutvalg næringsmiddelhygiene
Ingveig Hilde Olberg (leder)
Jarl Inge Alne
Eystein Skjerve