Veterinærforeningens hovedutvalg for spesialisering oppnevnes av sentralstyret for en periode på tre år av gangen. Medlemmene i hovedutvalget leder de fem fagutvalgene, som vurderer spesialistkandidatenes dokumenterte kompetanse og de krav som stilles til gjennomføringen av utdanningen.

I perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023 er medlemmene av utvalgene som følger:

Lenke til fagutvalg akvakultursykdommer
Lenke til fagutvalg smådyrsykdommer (hund/katt)
Lenke til fagutvalg produksjonsdyrsykdommer
Lenke til fagutvalg hestesykdommer
Lenke til fagutvalg veterinær samfunnsmedisin