DNVs hovedutvalg for spesialisering oppnevnes av DNVs sentralstyre for en periode på tre år av gangen. Medlemmene i hovedutvalget leder de fem fagutvalgene, som vurderer spesialistkandidatenes dokumenterte kompetanse og de krav som stilles til gjennomføringen av utdanningen.

I perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023 er medlemmene av utvalgene som følger: