Innmelding i en særforening er frivillig og tegnes separat og forutsetter medlemskap i Veterinærforeningen (gratis for studenter). For å melde deg inn i en særforening, gå til Min side og huk av de særforeningene du ønsker å være medlem av under Min profil.

Kontingentpriser 2023
SærforeningPris pr. årPensjonistpris pr. år
Akvaveterinærenes forening (AVF) 600.-
Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF)800,-500,-
Produksjonsdyrveterinærenes forening (PVF)700,-300,-
Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF)1100,-
Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS)600,-