Innmelding i en særforening er frivillig og tegnes separat og forutsetter medlemskap i Veterinærforeningen (gratis for studenter).

Kontingentpriser 2022
SærforeningPris pr. årPensjonistpris pr. år
Akvaveterinærenes forening (AVF) 600.-
Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF)800,-500,-
Produksjonsdyrveterinærenes forening (PVF)700,-300,-
Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF)1100,-
Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS)600,-