Klinisk videreutdanning innen ulike fagfelt (eks. kirurgi, kardiologi, dermatologi osv), typisk tilsvarende 30 ECTS poeng. Beregnet til å kunne gjennomføres i kombinasjon med fast jobb over 2-4 år. Ofte en kombinasjon av kurs (nettbasert/fysiske), krav til kasuslogg og en eksamen. Kjente tilbydere (tilbyr også enkeltkurs):