Mattilsynet godkjenner også veterinære spesialister. Den norske veterinærforening godkjenner autoriserte øyelysere på hund og katt, og har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker. Lenke til sertifiseringsordningen for dyreklinikker.

For å praktisere som veterinær i Norge må du ha offentlig autorisasjon. Det er Mattilsynet som gir slik autorisasjon.
Du finner opplysning om fremgangsmåte, søknadsskjema og annen nødvendig dokumentasjon om autorisasjon og lisens via følgende lenke til Mattilsynets hjemmesider.

Dersom du har spørsmål som denne informasjonen ikke gir deg svar på, kontakt Mattilsynet via telefon lenke til telefonnummer: 22 40 00 00.

Når du har fått autorisasjon vil Mattilsynet informere Statens helsetilsyn om at du har fått autorisasjon, slik at du kan få tildelt et ID-nummer for reseptforskrivning. Dette 7-sifrede ID-nummeret må påføres alle resepter.

For å finne ID-nummeret ditt, må du gå inn via lenke til nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.
Her kan du skrive inn fødselsdato og navn og du vil da få oppgitt ditt ID-nummer.

For mer informasjon, kontakt vår fagsjef via lenke til vår e-postadresse.