Diplomatutdanningen i Europa (EBVS® European Veterinary SpecialistTM) organiseres av European Board of Veterinary Specialisation (EBVS). Utdanningen gjennomføres hovedsakelig ved universitetene (i stilling som resident/spesialistkandidat), men enkelte store privatklinikker er også godkjent som utdanningsinstitusjoner. EBVS har 27 ulike fagdisipliner/colleges per 2021. I Norge tilbys utdanningen bare ved Veterinærhøgskolen, der det jevnlig lyses ut stillinger som spesialistkandidat i ulike fagfelt.

Omfanget av utdanningen er 3 år heltid, med krav om minst ett års internship i forkant (totalt 4-5 år).