Ønsker du å arbeide som forsker, må du ha en doktorgrad (PhD). Forskerutdanning tilbys ved alle universiteter, og gjennomføres over 3-4 år. Stillingene lyses ut som stipendiatstillinger. Det er også mulig å gjennomføre forskerutdanning som et samarbeid mellom arbeidsgiver/bedrift og universitetet (nærings-ph.d.). Dette kan du lese mer om på Forsningsrådets nettsider.