En opplæringsstilling ved universiteter eller store klinikker, beregnet på relativt nyutdannede veterinærer. Det er som regel et 1-2 årig engasjement.