I tillegg til en klinisk videreutdanning gir en mastergrad også en dypere teoretisk forankring og en akademisk universitetsgrad. 60-120 ECTS poeng. Flere spesifikke fagområder. Kjente tilbydere: