Modulen går over et helt år, med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.