Kontaktinformasjon:

Adresse:
Ranheim Dyreklinikk
Vikelvfaret 4
7054 Ranheim

Telefonnummer: 73 10 70 70
Lenke til e-postadresse

Lade Dyreklinikk
Harald Hårfagres gt 2
7041 Trondheim

Telefonnummer: 73 10 70 90
Lenke til e-postadresse