Øvelse i etisk refleksjon har resultert i en økt etisk bevissthet med en større forståelse for både kollegaer og brukere. Mye tyder på at refleksjonens betydning i seg selv kan bidra til opplevelse av økt mestring i praksis.

Etisk refleksjon kan defineres som: ”Systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver. Det handler om å identifisere en verdikonflikt. Formålet er å kunne ta en begrunnet og informert avgjørelse som bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing”

Etisk kompetanse utvikles nettopp gjennom jevnlig systematisk refleksjon over etiske problemstillinger og dilemmaer.

Høsten 2010 vedtok regjeringen en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). Denne forskriften kan du lese mer om og laste ned her

KS hjemmesider finner du mer om etisk refleksjon, lese om gode eksempler og her finner du flere verktøy.