Det å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen kan være svært belastende og føre til alvorlige mentale og psykosomatiske helseplager og sykefravær. Alle har plikt til å ta en som føler seg utsatt for mobbing på alvor, håndtere situasjonen ut fra gjeldende rutiner og gjøre sitt beste for å finne ut av situasjonen.

Forebygging - åpenhet

Vi har alle en etisk forpliktelse til å forebygge og bekjempe mobbing og trakassering. Et første tiltak kan være økt bevissthet om temaet, med fokus på et åpent, godt og inkluderende arbeidsliv.

Kultur og holdninger

Hvordan er kulturen på arbeidsplassen din? Er den preget av baksnakking, negativ konkurranse og misunnelse, eller er folk rause, inkluderende og ivaretakende? Det å arbeide for en god kultur med gode holdninger og god tone, blir viktig for at færrest mulig skal oppleve seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen.

Hvordan håndtere mobbing og trakassering

For å kunne håndtere mobbing på arbeidsplassen må ledere og arbeidsgivere ha kunnskap og kompetanse om både mobbing som fenomen og om norsk lovverk på området.

Digital mobbing eller nettmobbing er blitt mer vanlig. Dette må tas like alvorlig som direkte mobbing. Se kapittel om digital kultur.

Virksomheten skal ha en rutine for rapportering av mobbing. Denne skal være gjort kjent for alle, og informere om hvem man skal henvende seg til.

Verktøy