Det helsefremmende arbeidsmiljø har en tilnærming som sammen med det forebyggende HMS-arbeidet utgjør en helhet. Det forebyggende perspektivet søker etter mangler og unngåelse av uheldige situasjoner, skader og sykdom. Det helsefremmende perspektivet søker etter det som fremmer god helse og bruker det som byggesteiner til å styrke alle deler av arbeidsmiljøet. 

HMS-kultur

En bevisst og god HMS-kultur er grunnmuren for å bygge helsefremmende arbeidsplasser. Det innebærer kartlegging av risikofaktorer, risikovurdering, forebyggende og reduserende tiltak og evalueringer i kontinuerlige prosesser.

Mestring og meningsfylt arbeid

Balanse mellom jobbressurser og jobbkrav gir opplevelse av mestring. Jobbressurser som sosial støtte, å få nyttiggjøre og utvikle sitt potensiale, autonomi, samarbeid og felleskap fremmer engasjement og arbeidsglede. Organisasjoner, oppgaver og medarbeidere er forskjellige. Med grunnlag i god HMS-kultur involverer bevisste helsefremmende arbeidsplasser alle medarbeiderne i søket etter hva som gir engasjement og arbeidsglede og utvikler arbeidsmiljøet i tråd med dette.

Organisering/ledelse/kultur

Helsefremmende arbeidsplasser oppnås gjennom utvikling av helsefremmende lederskap og medarbeiderskap på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidsorganisering, god HMS-kultur, aktiv medvirkning, personlig utvikling, styrking av medarbeidernes mestringsfølelse, engasjement og arbeidsglede er viktige faktorer i arbeidet. En helsefremmende arbeidsplass innebærer at arbeidet ledes, organiseres, tilpasses og styrker den enkeltes arbeidsevne og kyndighet. Det tas hensyn til alder og øvrige forutsetninger hvor mestring er avgjørende.

Lover

Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven har som formål blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Nyttige lenker