To typer stress

Det er viktig å skille mellom to typer stress: Det kortvarige, som er vanlig og nyttig, og det langvarige som er skadelig for helsen.

  1. Kortvarig stress skjerper oss. Det kan være ubehagelig, men varer bare en kort stund, og man er avslappet igjen etterpå.
  2. Langvarige stress oppstår når situasjoner og hendelser som stresser oss ikke forsvinner. Denne typen stress sliter oss ut og er skadelig.

Det er viktig å identifisere hva som skaper stress og iverksette forebyggende tiltak. Det som ligger bak opplevd stress kan for eksempel være liten opplevd kontroll over egen arbeidssituasjon, i liten grad bruk av kompetanse, manglende tro på egen mestring, liten grad opplevd støtte fra leder og kollegaer. 

Sørg for at det settes av nok tid og at problemet blir godt og saklig belyst.

Aktuelle lover
Verktøy