Vi er alle ulike, og arbeidshverdagen er ofte svært ulik eller oppfattes ulik for medarbeidere. Disse forskjellene må ikke føre til konflikter, men oppstår gjerne fordi ting ikke er som vi mener det bør være. Konflikthåndtering forutsetter en kultur for ulikhet, og vilje til å finne løsninger

Måten vi håndterer at vi er forskjellige på er avgjørende for om konflikter utvikler seg. Kulturen på arbeidsplassen er viktig og det må være høyde for å ta opp saker man er uenige om. Skill sak og person! Dersom man går vekk fra “sak” og over på person blir konflikten skadelig, belastende og tidkrevende. Lytt til hverandre! Empati..

Konflikttrappa – jobbing uten mobbing Konflikter må håndteres i tide

Det er leders ansvar å håndtere uløste konflikter i tide, men partene har ansvar for medvirkning til å løse den Klarer man det ikke, søk hjelp.

Definisjon:

En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. (Edward de Bono)

Lover:
Nyttige lenker