Et velfungerende partssamarbeid bygger på likeverdighet, bred involvering og respekt for hverandres roller. Begge parter har rettigheter og plikt og samarbeidet bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv.

Definisjon

Partssamarbeidet kan defineres som  

  1. Trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sentralt og i virksomhetene
  2. Det sentrale partssamarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
  3. Det virksomhetsbaserte partssamarbeidet i kombinasjon med det direkte samarbeidet mellom arbeidstakere og ledere

Partssamarbeidet er grunnlaget for så vel representative som individuelle bedriftsdemokratiske ordninger. Partssamarbeid på arbeidsplassen er på mange måter den norske arbeidslivsmodellen i praksis.

Aktuelle lover og avtaler
  • Hovedavtalen i relevant område
  • Hovedtariffavtalen i relevant område
  • Arbeidsmiljøloven
  • IA-avtalen
Nyttige lenker

Lenke til informasjon om den norske modellen