Veterinærforeningens sekretariat kan være behjelpelig med å legge til rette for digitale møter og webinar via Zoom.

Ta kontakt med Frauke Becher via lenke til e-postadresse dersom du vil vite mer.