Forskere med hunde- og katteprosjekter, er velkomne til å søke om bidrag til sine forskningsprosjekter.

-  Agria setter hvert år av en del av premieinntekten til forskning. Dette gjør vi i samarbeid med Svensk Kennelklub, sier Pekka Olson, sjef for veterinære strategier hos Agria Dyreforsikring.

Agria har som mål at flere sykdommer skal forebygges, diagnostiseres og behandles. I 2015 delte Agrias forskningsfond ut 5 millioner, til forskjellige prosjekter på Sveriges Landbruksuniversitet, Københavns Universitet og NMBU i Oslo.

Man kan søke om forskningsmidler mellom 1. april - 30. april hvert  år. Forskeren skal være tilknyttet et universitet, en forskningsinstitusjon eller andre relevante organisasjoner, for eksempel et dyrehospital.

Om forskningsfondet

Agrias Forskningsfond er til for å fremme forskning om selskapsdyr innen veterinærmedisin, genetik og etologi, men også forskning om selskapsdyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning. Målet er at forskningsresultatene skal ha praktisk betydning og gi gode forutsetninger for fremgangsrikt avlsarbeid, bedre dyresunnhet og dyrehold. Lenke til mer generell informasjon eller om søknadsprosessen