Utvalget skal overvåke foreningens regelverk og enten på eget initiativ eller på oppdrag av representantskap eller sentralstyre foreslå nødvendige endringer.

På representantskapsmøte høsten 2018 ble følgende lovutvalg valgt:
Leder: Jo Gjestvang
Medlemmer: Hilde Haug og Ågot Lie.
Sekretær: juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen