Utvalget skal overvåke foreningens regelverk og enten på eget initiativ eller på oppdrag av representantskap eller sentralstyre foreslå nødvendige endringer.

På representantskapsmøte høsten 2022 ble følgende vedtektsutvalg valgt:

Leder: 

Ågot Li

Medlemmer:

Hilde Haug og Line Bredli-Kraemer

Sekretær:

juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen