Veterinærforeningen har en valgkomité som består av en leder, inntil to medlemmer og inntil to varamedlemmer.

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til alle tillitsverv som er gjenstand for valg eller innstilling i representantskapsmøtet/årsmøtet.

På representantskapsmøte høsten 2022 ble følgende valgkomité valgt:

Leder:

Bjørn Gillund

Medlemmer:

Wenche Anderssen 
Hilde Estensen
Bente Fjermestad-Eie 
Kamilla Tragethon

Varamedlemmer:

Ragnhild Sølberg
Ingeborg Slettebø Wathne