Sentralstyret leder foreningen og fatter beslutning om hvilke politiske områder som skal prioriteres i styreperioden, hvilke mål vi skal sette oss og hvordan vi vil jobbe. Sekretariatet iverksetter beslutningene gjennom konkrete tiltak og handlinger.

Med strategien ønsker vi å samle det lokale og tverrfaglige i lokalforeningene, det faglige i særforeningene, arbeidslivet i forhandlingsutvalgene og det overordnede i sentralstyret til en felles kraft for å nå de målene vi setter oss.

Dette dokumentet beskriver de tre satsningsområdene som er valgt for perioden 2023-24: Dyrevelferd, arbeidslivet og den veterinære identiteten.

Lenke til Hadelandsplattformen (PDF, 1MB)

Lenke til opptak av sentralstyrets presentasjon av Hadelandsplattformen for alle organisasjonsledd.