Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra Veterinærforeningens forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. 

Representantskapet ledes av Veterinærforeningens ordfører Halvor Hektoen, valgt på representantskapsmøtet høsten 2020.

Neste representantskapsmøte avholdes høsten 2022.