Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra Veterinærforeningens forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. 

Representantskapet ledes av Veterinærforeningens ordfører Halvor Hektoen, valgt på representantskapsmøtet høsten 2018.

Neste representantskapsmøte avholdes 26. - 27. november 2020.