Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra Veterinærforeningens forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. 

Representantskapet ledes av Veterinærforeningens ordfører Halvor Hektoen, valgt på representantskapsmøtet høsten 2022.
Til varaordfører ble samtdig valg Kari Anne Bøkestad Andeassen.

Neste representantskapsmøte avholdes høsten 2024.