Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra Veterinærforeningens forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. 

Representantskapet ledes av Veterinærforeningens ordfører Halvor Hektoen, valgt på representantskapsmøtet høsten 2022.
Til varaordfører ble samtdig valg Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Neste representantskapsmøte avholdes 26.-27. november 2024 på Quality Airport Hotel Gardermoen.