For å få tilgang til pensjonistforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.

Arbeidsområder for DNV-P:

  • Bidra med kunnskap og erfaring
  • Hjelp til yngre kolleger, veiledning, møter med studentene.
  • Skrive artikler til NVT (DNV-P kan få sin egen faste side hvis ønskelig)
  • Egen seksjon på veterinærdagene med fokus på pensjon og andre relevante saker
  • Arbeide for gode pensjonsvilkår for alle medlemmer
  • Arbeide for medlemsfordeler for pensjonister
  • Avholde egne styremøter med egen agenda og aktuelle saker
  • Ha observatørstatus i sentralstyret på lik linje med DNV-N, DNV-A og DNV-S
  • Være representert på representantskapet
  • Politisk innflytelse/påvirke saker Veterinærforeningen jobber med